Turkish Graft Documents 17 DECEMBER OPERATION as leaked – Converted to PDF

EEV: Link here is to WordPress PDF file:

17 ARALIK OPERASYONU BAKANLAR FEZLEKESİ Egemen Bağış Zafer Çağlayan Muammer Güler

Original leak source : The Twitter  pseudonym @HARAMZADELER333

EEV: First post published below for linking:

New Lenovo R61 Laptop

New Lenovo R61 Laptop (Photo credit: deltaMike)

R A P O R

Soruşturma No        : İstanbul CBS 2012/120653

Tarih                          : 18.12.2013

İlgi      : a) Muh. Elk. Şube Müd.’nün 07.05.2010 tarihli ve İhbar No:6484 sayılı e-posta ihbar formu.

b) Kapatılan Şişli C.Başsavcılığı’nın 08.10.2008 tarihli ve 2004/46272 sayılı yazısı.

c) Kaç. ve Org. Suç. Müc. Dai. Başk.’nın 06.06.2011 tarihli ve 298907 sayılı yazısı.

d) 18.07.2012 tarihli bila sayılı isimsiz faks ihbarı.

e) 13.09.2012 tarihli ve 2012/1958 sayılı yazımız.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA

SİYASİ DOKUNULMAZLIĞI BULUNAN ŞÜPHELİLER İLE İLGİLİ EYLEMLER

(A)

SORUŞTURMAYA BAŞLANGIÇ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze gönderilen ilgi (a) sayılı ihbarda özetle; İranlı Rıza ZARRAP isimli şahsın kendisinin İstanbul’da, babasının ise Dubai’de olduğu, yurtdışından milyonlarca doları Türkiye’ye soktukları, bu işi İstanbul Beyazıt Kapalı çarşıda faaliyet gösteren Durak Döviz isimli işyerinde farklı kişileri kullanarak yaptıkları ve bunun gibi birçok kişinin bulunduğu iddia edilmiştir.

Kapatılan Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ilgi (b) sayılı yazısı ekinde yine Şube Müdürlüğümüze gönderilen Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın 10.06.2008 tarihli 6517 sayılı yazısında ekli bulunan Bankalar Yeminli Murakıbı Mehmet Tahir ÖZSOY tarafından düzenlenen 13.05.2008 tarih ve R-61 sayılı, “ATİK-İŞÇEN Rumuzlu Aklama İncelemeleri” konulu rapora konu olan, Kapalıçarşı Halıcılar Caddesi No: 93 Eminönü faaliyet adresli Vala Dış Ticaret Ltd. Şti. (Vala Döviz) ünvanlı firma ortaklarının; Bahram Dargahi MOGHADDAM, Hassan Dargahi MOGHADDAM, Orman Memarı KHAMENEH isimli şahıslar olduğu, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarından yapılan sorgulama neticesinde; adı geçen şirketin 31.01.2011 tarihinde oda kaydının askıya alındığı yani iptal olduğu anlaşılmış, bu nedenle şirketin faaliyet gösterdiği adrese faal olup olmadığının tespiti için 02.05.2011 günü gidildiğinde, şirketin faaliyet adresinde Saran Kuyumculuk ve Dış Tic. Ltd. Şti. unvanlı firmanın faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır.

Saran Kuyumculuk ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (Sicil No:501576) ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası kayıtlarından sorgulama yapıldığında, şirketin 180.000,00 TL sermayeli ve Kapalıçarşı Halıcılar Cd. No: 93 Eminönü/Fatih adresine kayıtlı olduğu, ortaklarının Mehmet HAPPANİ ve Gülpembe HAPPANİ isimli şahıslar olduğu, Abdurrahman İŞÇEN isimli şahsın 17.01.2005’e kadar şirketin eski yetkilisi olduğu anlaşılmış, ayrıca R-61 sayılı raporda Abdurrahman İŞÇEN’in Vala Döviz’in çalışanı olduğu, şahsın mali gücünün çok üstünde son derece şüphe arz eden para transferleri tespit edildiği ve R-61 sayılı raporun Özet ve Sonuç (sayfa 40) kısmında;

“Rapor içerisinde izah edilen şüpheli para hareketleri incelendiğinde, genel itibariyle bu işlemlerin tutar, işlem sıklığı ve sair nedenlerden dolayı şüphe arz ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın raporda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin gerçek mahiyetinin ortaya konulmasının ve hukuki açıdan nihai değerlendirmede bulunmaya yetecek somut bilgi ve belgelerin

Enhanced by Zemanta


Categories: Cyber Security, Intelligence Gathering, M.I.C.E.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: